Jentene styrer i Troms!

I helgen gjennomførte Troms FpU ekstraordinært fylkesårsmøte, der det blant annet ble valgt nytt fylkesstyre. Bakgrunnen for det ekstraordinære fylkesårsmøte var at tidligere fylkesformann, Kristian Eilertsen i april ble valgt inn i FpUs sentralstyre som 1. nestformann!

I etterkant av FpUs landsmøte sa Kristian Eilertsen følgende:

“For meg er det viktigste å utvikle ny politikk, da særlig i forbindelse med FpUs og FrPs programarbeid. Utvikling av de mange talentene som er i organisasjonen er også svært viktig for meg, og en god debattantskolering vil derfor prioriteres. Og ikke minst, være formannens høyre hånd.”

Tonje Lavik ble enstemmig valgt som ny fylkesformann i Troms FpU.

– Jeg er ydmyk og rørt over den tilliten årsmøtet gav meg som ny fylkesformann, og jeg skal gjøre mitt ytterste og aller beste for å gjenvinne årets fylkeslag på sommerleiren, samt å bygge laget videre, sier Lavik.

Det ble en tårevåt affære da tidligere fylkesformann, Kristian Eilertsen ble takket av med video og en inngravert klokke der det stod “du må huske på kor du kommer fra”.

– Selvsagt var det trist å takke av en god kollega, en god venn og et stort forbilde! Kristian er den som virkelig har hjulpet meg til å utvikle meg politisk, slik som han har gjort med svært mange andre i fylkeslaget også, sier nyvalgt fylkesformann, Tonje Lavik.

– Likevel er det betryggende å vite at Kristian fortsatt kommer til å bo i Troms, og visst jeg kjenne Kristian så godt som jeg tror jeg gjør vet jeg at han kommer til å bidra i både fylkeslaget, og også våre tre lokallag fremover, fortsetter Lavik.

Det nye styret i Troms FpU ser etter helgens ekstraordinære årsmøte slik ut:

Formann – Tonje Lavik
Nestformann – Malin Nordheim
Økonomiansvarlig – Anne Grethe Svee Strande
1. Vara – Ann-Michelle Kristoffersen

Et JA til kommunesammenslåing

Først og fremst ønsker jeg bare å presisere at både Sørreisa FrP og jeg er klar over at deler av befolkningen ikke ønsker kommunesammenslåing, og derfor skal jeg benytte anledningen til å forklare hvorfor vi er for, og hvilke konsekvenser det vil få for kommunen dersom vi velger å stå alene.

Sørreisa kommune er en forholdsvis liten kommune. Vi har interkommunale samarbeid på nesten alle tjenester, herunder legevaktordningen, flyktningeopplæring, barnevernet med mer. Jeg er meget bekymret for at vi vil miste disse samarbeidene dersom vi velger å stå alene. Hvorfor skal Lenvik kommune ha interkommunale samarbeid som de taper på, dersom vi likevel skal stå alene, og Lenvik skal slå seg sammen med andre kommuner? Dette er for meg uforståelig.

Ett av Sørreisa FrPs viktigste valgløfter var å lytte til folket. Det skal jeg som kommunestyrerepresentant gjøre i aller høyeste grad i denne sammenhengen. Det er likevel viktig for meg at folket er godt opplyst om hvilke konsekvenser det kan få dersom vi står alene, og hvorvidt dette er noe man ønsker å ta en sjans med eller ikke.

Vi har store utfordringer i vår kommune. En av disse utfordringene er at barnehagekapasiteten er sprengt. Man har måttet re-åpne Fredlund barnehage for å kunne tilby alle barn som har krav på barnehageplass nettopp dette. I tillegg vet vi at vi har mange innbyggere som bor i Sørreisa, men jobber i Lenvik kommune. Noen av våre problemer kan altså løses dersom man velger å slå seg sammen. Det vil for noen være mer hensiktsmessig å ha sine barn i barnehager i Lenvik, fremfor i Sørreisa.

Ett av de viktigste stikkordene for Sørreisa kommune er at vi skal være en god” bokommune”, og dersom vi skal kunne være dette må flere ting falle på plass, herunder flere barnehageplasser. For meg er det viktigste hva slags tjenestetilbud innbyggerne i Sørreisa skal ha. For meg er tilbud til våre barn, våre eldre og våre syke viktigere enn hvor rådhuset ligger. Kommunesammenslåing vil bety bedre tjenester til folket.

Jeg gleder meg til å se resultatene av folkeavstemningen i Sørreisa kommune som finner sted 30. mai. Jeg har stemt JA til kommunesammenslåing, og det håper jeg innbyggerne i Sørreisa gjør også. Til det beste for Sørreisa.

tonjeTonje Lavik
Formann, Troms FpU
Gruppeleder, Sørreisa FrP

Strategihelg

20. – 22. mai hadde fylkesstyret i Troms FpU strategisamling i Oslo. I løpet av helgen ble det blant annet lagt planer for resten av året, med mange spennende aktiviteter og happenings for våre medlemmer.

– Noe av det viktigste vi holder på med nå er å planlegge det neste halvåret! Min største motivasjon er å utvikle enda flere talenter, ha kule arrangementer og øke medlemsmassen, forteller fylkesformann Tonje Lavik.

Lørdag 21. mai deltok fylkesstyret på Vestfold FpUs årlige tur til Tusenfryd sammen med en hyggelig gjeng fra Vestfold.

– Det er viktig å opprettholde det gode samarbeidet mellom Troms og Vestfold FpU, og jeg er glad for at to fylkeslag på hver sin side av landet kan motivere hverandre, komme med innspill og ideer til hverandre og ikke minst ha det gøy sammen, sier fylkesformann Tonje Lavik.

Til helgen har Troms FpU ekstraordinært fylkesårsmøte der det skal velges nytt fylkesstyre etter at tidligere fylkesformann, Kristian Eilertsen ble 1. nestformann i FpU sentralt. I etterkant av FpUs landsmøte i april sa Eilertsen følgende:

“For meg er det viktigste å utvikle ny politikk, da særlig i forbindelse med FpUs og FrPs programarbeid. Utvikling av de mange talentene som er i organisasjonen er også svært viktig for meg, og en god debattantskolering vil derfor prioriteres. Og ikke minst, være formannens høyre hånd.”

FpUs landsmøte 2016

Helgen 9-10. april deltok Troms FpU på FpUs landsmøte i Oslo. Deltakerne var svært fornøyd med helgen, og gleder seg allerede til neste landsmøte i 2018.

Troms FpU deltok med fire delegater og tre observatører. Alle deltakerne på Troms FpUs talentprogram var enten delegater eller observatører på landsmøte, og de fikk muligheten til å prøve seg på talerstolen.

Alle fra Troms som tok ordet til debatten gjorde en særdeles god jobb. Innleggene fra Troms dreide seg blant annet om forsvarspolitikk, obligatorisk troskapsløfte og EØS-avtalen. Det var mye spennende på programmet, med mange svært spennende politiske diskusjoner.

Det ble også valgt nytt sentralstyre. Og vår tidligere formann, Kristian Eilertsen, ble valgt til første nestformann i FpUs sentralstyre. Vi i Troms FpU er stolt over vår tidligere formann, og er sikre på at han kommer til å gjøre en god jobb for hele FpU.

Tidligere nestformann i Troms FpU, Tonje Lavik er derfor fungerende fylkesformann i Troms FpU.

Eilertsen uttalte etter valget at han var svært ydmyk over den tilliten landsmøtet har gitt han, og på spørsmål om hva som blir hans viktigste fokus i sentralstyret svarte han:

“For meg er det viktigste å utvikle ny politikk, da særlig i forbindelse med FpUs og FrPs programarbeid. Utvikling av de mange talentene som er i organisasjonen er også svært viktig for meg, og en god debattantskolering vil derfor prioriteres. Og ikke minst, være formannens høyre hånd.”

Klar for landsmøtet!

Valgkomiteens innstilling til nytt sentralstyre i FpU ble lagt frem tirsdag 15.mars. Valgkomiteen har enstemmig  innstilt formann i Troms FpU, Kristian Eilertsen som ny 1.nestformann i FpU.

Førstkommende helg, altså 09.-10.april reiser åtte representanter fra Troms FpU ned til Oslo for å delta på FpUs landsmøte. Der skal det blant annet velges nytt sentralstyre og vedtas ny politikk.

Fylkesformann, Kristian Eilertsen ser frem til helgen.
– Det er med stor ydmykhet at jeg takker for innstillingen som 1.nestformann i FpU. Jeg er utrolig motivert til å være med å bygge FpU enda sterkere nasjonalt, sier Kristian Eilertsen.

– I tillegg er det verdt å nevne at vi reiser ned med en av de største delegasjonen fra Troms på lang tid, og det er vi stolt av! Jeg ser frem til å se samtlige representanter fra Troms FpU kaste seg ut i viktige debatter til helgen, fortsetter Eilertsen.

De som representerer Troms på FpUs landsmøte til helger er Kristian Eilertsen, Tonje Lavik, Anne Grethe Svee Strande, Sander Stabell Pedersen, Malin Nordheim, Sondre Jakobsen, Kristine Markussen og Vegard Braathen.

– Vi fra Troms har sett frem til denne helgen lenge, og plutselig er den her. Dersom landsmøtet gir meg sin tillit vil jeg forvalte den med den største respekt, og være med på å gjøre FpU slagkraftig frem mot skolevalget neste høst, avslutter Eilertsen.

Utlendinger i norske fengsler

Etter at Fremskrittspartiet kom i regjering har soningskøene i norske fengsler gått betraktelig ned. En av grunnene til dette er at man har sett på muligheten for at kriminelle utlendinger skal sone i sine respektive hjemland.

I følge kriminalomsorgen ble det gjort totalt 63 soningoverføringer i 2015, noe som tilsvarer en innsparing på 41.091 fengselsdøgn i Norge. Dette gir videre et gjennomsnitt på 652 døgn, som tilsvarer 113 fengselsplasser med 100 prosent belegg i ett år.

63 utlendinger i norske fengsler ble altså i fjor overført til soning i sine respektive hjemland. Tallet er høyere en noen sinne, som resultat av Fremskrittspartiet i førersetet.

Det har tidligere vært et problem med at soningskøene har vært for lange, noe som resulterer i at de som er dømt ikke får sonet straffen sin innenfor rimelig tid. Soningskøen er fortsatt for lang, men det er derfor meget gledelig at man frigjør plasser i norske fengsler ved å sende kriminelle utlendinger til soning i utlandet, og fortrinnsvis i deres respektive hjemland.

Fremskrittspartiet har i lang tid snakket om nettopp disse reelle utfordringene, og det er godt å se at denne politikken gir reelle resultater. Politiet får nå betydelig mer ressurser til å håndtere utenlandske kriminelle, nettopp fordi regjeringen satser på å overføre utlendinger til soning utenfor Norge.

Tonje Lavik
Nestformann
Troms Fremskrittspartiets Ungdom

Andre samling i talentprogrammet

I helgen har de utvalgte i Troms FpUs talentprogram gått gjennom andre del. Denne samlingen har det vært intensiv mediehåndtering, krisehåndtering og terping på politiske temaer. Deltakerne har blitt grillet og drillet i Fremskrittspartiets politikk og våre løsninger.

  • Jeg er ekstremt stolt over deltakerne i talentprogrammet! Troms FpU har lenge utviklet talenter, både til FrP og til Hovedorganisasjonen. Helgens utfordringer har på ingen måte vært lette, og deltakerne har virkelig fått gått ut av sin komfortsone i store deler av helgen, sier fylkesformann, Kristian Eilertsen.

Helgens samling fant sted i Tromsø og skoleringen foregikk på fylkeshuset. Talentprogrammet i Troms FpU er helt ferskt og dette er første gang det arrangeres.

  • Jeg blir ikke overrasket dersom de deltakerne som har gått gjennom denne samlingen blir fremtidens sentralstyremedlemmer, rådgiverer, statssekretærer og kanskje statsråder, legger Eilertsen til.

Det gjenstår en samlig til av Troms FpUs talentprogram. Denne vil finne sted nærmere sommeren. Frem til da vil deltakerne få oppgaver å bryne seg på. Blant annet skal samtlige deltakere holde innlegg under det årlige Landsmøtet i Fremskrittspartiets Ungdom.

  • Troms FpU har som mål å utvikle nye talenter, og det mener jeg absolutt vi har klart å gjort. Talentprogrammet er skreddersydd for å skape fremtidens ledere, avslutter Kristian Eilertsen.

Kriminelle spor i hvit snø

Den siste tiden har det vært mye aktivitet i lokale aviser og kommentarfelter om ulovlig scooterkjøring. Det er ikke til å legge skjul på at store deler av den norske befolkningen, og spesielt her i Nord-Norge ønsker at scooterkjøring skal lovliggjøres.

Ikke flertall

Bare for noen dager siden så man en artikkel i Nordlys der åtte scooterkjørere var tatt med helikopter, og kun dager før det ble fem personer tatt for ulovlig scooterkjøring. Er det dette politiet skal bruke sine ressurser til? Lete etter ulovlig scooterkjøring med helikopter? Jeg mener nei.

Fremskrittspartiet har i lang tid kjempet for å lovliggjøre scooterkjøring. Allerede i november 2014 la regjeringen med Fremskrittspartiet i spissen frem et lovforslag som lar kommunene åpne for snøscooterløyper. Dette er helt i tråd med FrPs politikk, og har blitt forslått i Stortinget i mange år tidligere uten å få flertall.

Lovlig kjøring

Saken har lenge vært en viktig sak både for Fremskrittspartiet og for folk flest. Kommunene må likevel ta hensyn til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold og sikkerhet. Lovlig scooterkjøring ville vært svært gledelig for mange mennesker i vårt langstrakte og nordlige land, både gamle og unge.

Saken om scooterkjøring har vært debattert i mange år, og det er tydelig hva folk flest ønsker. Jeg har selv vokst opp med scooterkjøring, og ser ingen problematikk med å lovliggjøre dette.

Opprop

7. mars ble det opprettet et opprop med navn «På tide med scooter i løype i Troms». I skrivende øyeblikk, 10.mars, har 238 signert med sitt navn på dette. Det gis et tydelig signal! Folk flest engasjerer seg på Facebook, i avisene, i kommentarfeltene og til og med underskriftskampanjer for å kunne kjøre scooter lovlig.

Det er høyst på tide at kommunene i Troms tar oppfordringen til folk flest, og sørger for å etablere et bredt løypenett!

Skoleturnè i Troms!

I perioden 29.februar-05.mars besøkte Troms FpU 10 videregående skoler i Troms fylke! Alle våre tre lokallag deltok aktivt under skolebesøkene, og det ble vervet mange nye medlemmer til Fremskrittspartiets Ungdom!

1.mars hadde Lenvik & Omegn FpU besøk av 1.nestformann i FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud. Han holdt foredrag om skolepolitikk for 18 engasjerte medlemmer.

  • Jeg er ekstremt fornøyd med antallet som kom på medlemskvelden! Det var mange nye medlemmer som deltok aktivt, og stilte spørsmål, sier Malin Nordheim, lokallagsformann i Lenvik & Omegn FpU.
  • Dette beviser at vi har den beste politikken, og at ungdommer ønsker å få vite mer, legger hun til.

Svendsrud ble også med på skolebesøk på Bardufoss Høgtun Videregående skole den 2.mars.

Harstad & Omegn FpU fikk besøk av 2.nestformann, Petter Melsom den 3.mars, der han også holdt foredrag om skolepolitikk for 13 engasjerte medlemmer!

  • Skolepolitikken til FpU er noe som engasjerer våre medlemmer. Valgfritt sidemål, fritt skolevalg og lærerevaluering er vinnersaker blant elever og medlemmer, sier Sander Stabell Pedersen, lokallagsformann i Harstad FpU.

Melsom ble også med på skolebesøk på Stangnes Videregående skole den 4.mars.

Fylkesformann, Kristian Eilertsen er meget fornøyd med innsatsen som er lagt ned under alle skolebesøkene og medlemskveldene i Troms FpU.

  • Det er ingenting som gleder meg mer enn å se engasjement smitte over til nye medlemmer! Vi har et veldig godt lag i Troms som spiller hverandre gode. Det er helt avgjørende at vi får flere med på laget, avslutter Eilertsen.

Talentprogram 2016

Denne helgen har Troms FpU hatt den første samlingen i årets talentprogram. Dette er en nystatsning fra fylkesstyret der talenter skal bygges opp og utfordres i tale- og debatteknikker, leserbrev, taler og lignende.

Deltakerne på talentprogrammet er følgende:
Malin Nordheim (18) fra Lenvik & Omegn FpU
Sander Stabell Pedersen (18) fra Harstad & Omegn FpU
Sondre Jakobsen (22) fra Tromsø FpU
Kristine Markussen (17) fra Harstad & Omegn FpU

5-7.februar har gjengen vært samlet på Sommarøya utenfor Tromsø. Her har det vært fokus på teambuliding hele helgen. Deltakerne har fått utfordret seg selv, og gått utenfor sine komfortsoner. I løpet av helgen har samtlige deltakere hatt en kraftig utviklingskurve, gode argumenter og et kraftig engasjement!

Fylkesformann, Kristian Eilertsen er meget fornøyd med innsatsen til deltakerne.
– Det er utrolig morsomt å se på utviklingen til hver og en av deltagerne. Alle har virkelig gått inn ett hundre prosent for å presetere så godt de kan, sier Eilertsen.